Zapraszamy do zapoznania się z nowym artykułem J. Roberta Kudelskiego pt. Wojenne dzieje obrazów z katalogu „Sichergestellte Kunstwerke im Generalgouvernement”